Органограм & Структура

Јавно Комунално Претпријатие

Планови, Скици & Дозволи

Настани & Активности

Култура. Дебати. Спорт. Рекреација. Забава.

Нема престојни настани

Историјат на Општината

Општина Желино ја сочинуваат село Желино и 17 други рурални населени места, со вкупно 24.390 жители (податоци според пописот од 2002 година) и зафаќа површина од 199 км2. 

Ова општина има интересна позиција на нејзиното проширување: југоисточниот и северозападниот дел му припаѓат на долниот полог. На десната страна на реката Вардар, преку суви планински падини, навлегува низ потокот на реката Треска.

sallarev11
5828244
Close Search Window