Известување за дератизација на локална самоуправа Желино

Новости

... Читај повеќе → Известување за дератизација на локална самоуправа Желино

Увид во реконструкцијата на локалниот пат во Ново Село

Новости

28.09.2019 Во рамки на работните активности за реконструкција... Читај повеќе → Увид во реконструкцијата на локалниот пат во Ново Село

Се пушта во употреба реновираното училиште “Фан Ноли”,во село Палатица

Новости

01.09.2019 Задоволство е да ги радуваш учениците во новата... Читај повеќе → Се пушта во употреба реновираното училиште “Фан Ноли”,во село Палатица

Пуштен во употреба локалниот пат во село Групчин

Новости

01.08.2019 Градоначалникот на општина Желино, Блерим Сејдиу,... Читај повеќе → Пуштен во употреба локалниот пат во село Групчин

Известување за превентивна теристична адултицидна дезинцекција против комарци на Локална самоуправа Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Известување за превентивна теристична адултицидна дезинцекција против комарци на Локална самоуправа Желино

Известување за превентивна теристичка адултицидна десинсекција против комарци на локална самоуправа Желино

Новости

... Читај повеќе → Известување за превентивна теристичка адултицидна десинсекција против комарци на локална самоуправа Желино

Завршна сметка на буџетот на Општина Желино за 2017 година

Новости

... Читај повеќе → Завршна сметка на буџетот на Општина Желино за 2017 година

ПредлогБуџетот-2018

Buxheti 2018

gview... Читај повеќе → ПредлогБуџетот-2018

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Close Search Window