Почитувани граѓани,

Општина Желино има воспоставено систем на интегритет, во кој има предвидено мерки за превенција и борба против корупција.

За да има успешна борба против корупција Општината на граѓаните им има дадена на располагање:

Телефонска линија 044/378-030,

Електронска адреса info@zhelina.gov.mk

Упатство за начинот на пријавување корупција

Пријава за корупција/ Судир на интереси/ Друга неправилност

каде можат да ги пријават коруптивните случаи на органите и администрацијата на Општината.

Корупција можете да пријавите и на страницата на Transparency International – Македонија – www.transparency-watch.org

Comments are closed.

Close Search Window