Документите за неспроведување на стратегиска оцена за Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г3- Цервиси на КП.бр.1086/1, м.в. “ДРНАУРЕ” КО Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Документите за неспроведување на стратегиска оцена за Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г3- Цервиси на КП.бр.1086/1, м.в. “ДРНАУРЕ” КО Желино

Урбанистички План за село ДОБАРЦЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село ДОБАРЦЕ

Урбанистички План за село РОГЛЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село РОГЛЕ

Еколошка акција

Новости, Фотогалерија

Заедно со администрацијата на Општина Желино извршивме... Читај повеќе → Еколошка акција

Известување за дератизација на локална самоуправа Желино

Новости

... Читај повеќе → Известување за дератизација на локална самоуправа Желино

Увид во реконструкцијата на локалниот пат во Ново Село

Новости

28.09.2019 Во рамки на работните активности за реконструкција... Читај повеќе → Увид во реконструкцијата на локалниот пат во Ново Село

Се пушта во употреба реновираното училиште “Фан Ноли”,во село Палатица

Новости

01.09.2019 Задоволство е да ги радуваш учениците во новата... Читај повеќе → Се пушта во употреба реновираното училиште “Фан Ноли”,во село Палатица

Пуштен во употреба локалниот пат во село Групчин

Новости

01.08.2019 Градоначалникот на општина Желино, Блерим Сејдиу,... Читај повеќе → Пуштен во употреба локалниот пат во село Групчин

Известување за превентивна теристичка адултицидна десинсекција против комарци на локална самоуправа Желино

Новости

... Читај повеќе → Известување за превентивна теристичка адултицидна десинсекција против комарци на локална самоуправа Желино

Close Search Window