Oda Ekonomike e Maqedonise Veriperëndimore
http://www.oemvp.org/

Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale 
http://www.zels.org.mk/

Toka Ndërtimore
http://www.gradezno-zemjiste.mk/home.aspx

AgroInfo
http://www.agroinfo.com.mk/MK/Pocetna.php

IPARD Fondet
http://ipard.gov.mk

Agjensioni për ndihmë financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural
http://www.pa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp

UNDP Maqedoni
http://www.mk.undp.org/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/en/home.html

USAID Maqedoni
http://macedonia.usaid.gov/en/index.html

Agjensioni Evropian për rekonstruim
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/fyrom/fyrom.htm

SEEU Parku Teknologjik
http://techpark.seeu.edu.mk/en

Transparency International Maqedoni
http://www.transparency.org.mk/sq/

LaStrada – Kundër trafikimit me njerëz
http://www.lastrada.org.mk/

Comments are closed.

Close Search Window