Bujar Baftijari

Kryetar këshilli

Zhelinë

Bashkim Limani

Anëtar këshilli

Pallaticë

Lejla Hajdari

Anëtare këshilli

Strimnicë

Naser Beqiri

Anëtar këshilli

Trebosh

Kadire Amiti

Anëtare këshilli

Debërcë

Fauzi Neziri

Anëtar këshilli

Grupçin

Atnan Ilazi

Anëtar këshilli

Dëbërcë

Elmedin Abdi

Anëtar këshilli

Sallarevë

Nderim Tairi

Anëtar këshilli

Trebosh

Edona Hismani

Anëtare këshilli

Zhelinë

Suad Murati

Anëtar këshilli

Zhelinë

Sheval Sulejmani

Anëtar këshilli

Dëbërcë

Zeqie Bajrami

Anëtare këshilli

Trebosh

Aida Avdija

Anëtare këshilli

Pallaticë

Arjeta Sadiki

Anëtare këshilli

Llërcë

Naser Mislimi

Anëtar këshilli

Strimnicë

Elez Sejdia

Anëtar këshilli

Cerovë

Bekim Sinani

Anëtar këshilli

Grupçin

Rian Amiti

Anëtar këshilli

Merovë

Comments are closed.

Close Search Window