Map Unavailable

Датум:
22/02/2019
Час: 1:00 pm - 3:00 pm

Локација:
Komuna e Zhelinës,
Salla e këshillit komunal,
Zhelinë


Kryetari i komunës së Zhelinës Organizon Rishiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësimin Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Propozim Planin Urbanistik jashtë rajonit ndërtimor për ndërtimin e kompleksit industrial në KK Grupçin

Comments are closed.

Close Search Window