Завршена Сметка за 2021

Завршни сметки

... Читај повеќе → Завршена Сметка за 2021

Известување за превентивна теристична адултицидна дезинцекција против комарци на Локална самоуправа Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Известување за превентивна теристична адултицидна дезинцекција против комарци на Локална самоуправа Желино

Известување за превентивна теристичка адултицидна десинсекција против комарци на локална самоуправа Желино

Новости

... Читај повеќе → Известување за превентивна теристичка адултицидна десинсекција против комарци на локална самоуправа Желино

Завршна сметка на буџетот на Општина Желино за 2017 година

Новости

... Читај повеќе → Завршна сметка на буџетот на Општина Желино за 2017 година

ПредлогБуџетот-2018

Buxheti 2018

gview... Читај повеќе → ПредлогБуџетот-2018

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на Хотелски Комлексво Општина Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на Хотелски Комлексво Општина Желино

Close Search Window