Известување за превентивна теристична адултицидна дезинцекција против комарци на Локална самоуправа Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Известување за превентивна теристична адултицидна дезинцекција против комарци на Локална самоуправа Желино

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на Хотелски Комлексво Општина Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на Хотелски Комлексво Општина Желино

Close Search Window