МОЈОТ ДАНОК, ЗА МОЈАТА ОПШТИНА!

Новости

... Читај повеќе → МОЈОТ ДАНОК, ЗА МОЈАТА ОПШТИНА!

ДНЕВЕН РЕД „Реконструкција на локален пат А-2 во населено место Желино, локален патод населено место Палатица до населено место Озормиште и локален пат вонаселено место Копачин Дол “во Општина Желино“ РСМ

Новости

... Читај повеќе → ДНЕВЕН РЕД „Реконструкција на локален пат А-2 во населено место Желино, локален патод населено место Палатица до населено место Озормиште и локален пат вонаселено место Копачин Дол “во Општина Желино“ РСМ

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 02/2023

Новости

... Читај повеќе → ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 02/2023

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2023

Новости

... Читај повеќе → ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2023

КОНЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ – РЕВИЗИИ 2022

Новости

... Читај повеќе → КОНЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ – РЕВИЗИИ 2022

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 01/2023

Новости

... Читај повеќе → ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 01/2023

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2023

Новости

... Читај повеќе → ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2023

Попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

Новости

... Читај повеќе → Попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

Извештај од мониторинг на веб-страните на Општините

Новости

... Читај повеќе → Извештај од мониторинг на веб-страните на Општините

Close Search Window